Het ontstaan....

Het ontstaan van Troupe A'dour

De naam Troupe A’dour is een verwijzing naar gezelschap (‘Troupe’ in het Frans) en naar troubadours: rondtrekkende muzikanten en dichters  uit de Middeleeuwen.

Stichting Troupe A’dour was opgericht in 2006 en was een initiatief van pianiste Irina Parfenova en regisseur Pieter Scholten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de kunst- en cultuureducatie in de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen, concerten, muzikale lezingen, workshops en andere culturelere activiteiten. Bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties. Voor kinderen en volwassenen.

 

Troupe A'dour 2018 en verder

‘De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziek van de hartstochten’ /Aristoteles/

Missie en Kernwaarden Troupe A’dour

Wij willen graag een bijdrage leveren aan de kunst en cultuur(educatie) in de samenleving.

En daarbij hechten wij vooral waarde aan:

  • Samenwerking met andere organisaties, zoals verenigingen, bibliotheken,scholen en overheden
  • Educatie en inspiratie 
  • Het delen van onze culturele kennis (met name van klassieke muziek) en vaardigheid door middel van voorstellingen op scholen, toneelzalen, verzorgingshuizen of bibliotheken

Onze (beleids)voornemens voor 2018 zijn om in samenwerking met onze gemeenschap veel culturele activiteiten te kunnen uitvoeren,zoals:

    • Kindermuziektheatervoorstellingen op scholen en theaterzalen

Bij mensen thuis i.s.m. instellingen

  • Initiatieven uit de samenleving uitvoeren
  • Samenstellen van een groot projectkoor voor de uitvoering van St. Nicolas Cantata van B.Britten in november
  • Het organiseren van een historisch muziekfestival op 29 september in Abcoude, Baambrugge en Loenersloot

 

Met trots delen we graag met jullie dat per januari 2018 ons de ANBI status cultuur is verleend.

 

Het bestuur en medewerkers

Irina Parfenova

Artistiek leider

Vacature

PR-manager

Andre Kok

Bestuurslid en vrijwilliger

Vacature

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Oproep: Komt u ons versterken omdat u onze missie ondersteunt? Bel of mail: info@troupeadour.nl of 0612140548